Sjukstugepoesi

Sjukstugepoesi från Ekhemmanet

Under åren som sjuk har jag sökt hopp genom att skriva dikter. Sjukstugepoesin säljs största delen av året till förmån för det lovande forskningsprojektet ”The End ME/CFS project” vid Stanford University.

 

Alla dikter finns publicerade på diktsidan Ekhemmanet både på Facebook och Instagram. Även Musikhjälpen har varit mottagare av överskottet från diktförsäljningen.

 

Dikterna har tryckts på kort, plansch, som diktböcker och på kylskåpsmagneter. Eftersom företagen som enkelt gjort tryckjobbet har upphört pågår inte längre försäljningen. En del dikter finns dock samlade i häftet Tills ljuset kommer.

 

 

OM SJUKDOMEN

ME (Myalgisk Encefalomyelit) eller ME/CFS, är en kronisk och svårt funktionsnedsättande neuroimmunologisk sjukdom som ofta startar med en infektion. Sjukdomen beskrivs som ”influensan som inte går över” och berövar ofta den sjuke på all tidigare aktivitet. Arbete, träning, socialt liv.

Forskningen är eftersatt och kunskapen låg, inte minst i Sverige.

Därför behövs många initiativ för att samla in forskningsmedel som kan leda fram till botemedel och ökad kunskap.

 

/Cecilia

 

 

Här syns en del av Cecilias dikter, de som skrivs från sjukstugan eftersom sjukdomen ME/CFS ger ständig feber och andra symptom som begränsar livet och förmågorna. Ange alltid författarens namn om du sprider poesin, och hänvisa gärna tillbaka hit eller till diktsidan Ekhemmanet.

Presenttips!

 

Diktbok, kort eller magneter. Läs mer här på sidan eller här.