Sjukstugepoesi och ME

Sjukstugepoesi från Ekhemmanet 

Under åren som sjuk har jag hittat glädje i att skriva dikter. Ord som bejakar livets svårigheter men ändå visar på hopp. Och tro. Och kärlek. Många av dessa dikter finns samlade i häftet Tills ljuset kommer. Vill du veta mer om livet som sjukstugepoet, lyssna till intervjun i Söndagarna med Stina Wollter från 2015.


Sjukstugepoesin har på olika sätt bidragit forskningsprojektet  ”The End ME/CFS project” vid Stanford University där världens mest briljanta forskare samlas under Open Medicine Foundation för att försöka lösa sjukdomens gåta.

Alla dikter finns publicerade på diktsidan Ekhemmanet både på Facebook  och Instagram. Även Musikhjälpen har under dessa år varit mottagare av överskottet från diktförsäljningen.
 

Här syns en del av Cecilias dikter, de som skrivs från sjukstugan eftersom sjukdomen ME/CFS ger ständig feber och andra symptom som begränsar livet och förmågorna. Ange alltid författarens namn om du sprider poesin, och hänvisa gärna till diktsidan Ekhemmanet.

Om sjukdomen ME

Det som fick en hobbyförfattare och verksamhetsutvecklare att 2012 bli mestadels sängliggande är sjukdomen ME (Myalgisk Encefalomyelit) eller ME/CFS. Det är en sjukdom som omges av mycket okunskap och fördomar. Även inom vården.


ME/CFS är en kronisk och svårt funktionsnedsättande neuroimmunologisk sjukdom som ofta startar med en infektion. Sjukdomen kan beskrivas som ”influensan som inte går över” och berövar ofta den sjuke på all tidigare aktivitet. Arbete, träning, socialt liv. Karaktäristiskt för sjukdomen är att de influensalika symptomen ökar efter aktivitet, och risken för permanent och allvarlig försämring är stor om fel råd och behandling ges.


Du som tror att du är drabbad eller har någon i din närhet som är det kan läsa mer på 1177 eller hos patientförbundet RME.

Du som arbetar inom vården kan göra skillnad för många sjuka om du läser på om de medicinska rekommendationer som finns för ME/CFS-sjuka.


Forskningen är eftersatt och kunskapen låg, i synnerhet i Sverige. Därför behövs många initiativ för att samla in forskningsmedel som kan leda fram till botemedel och ökad kunskap. Mitt bidrag är att göra insamlingar till det lovande forskningsprojektet ”The End ME/CFS project” vid Stanford University.

I radioprogrammet Söndagarna med Stina Wollter har Cecilia blivit intervjuad om livet som sjukstugepoet. Du är välkommen att höra av dig via kontaktformuläret på sidan.


Ekhemmanet kallar vi vårt hem, familjen Ekhems

hus i bostadsområdet Hemmanet utanför Sundsvall.

Då texterna ofta handlar om relationer och att hitta

hem  blev Ekhemmanet också det naturliga namnet

för skrivandets hemvist.

Romanerna och diktboken hittar du via länkar här samt på bibliotek och internetbokhandel.

   Några sånger med text av Cecilia Ekhem:
Tack till Gud - en psalm i orons tid
   S-E Johansson har tonsatt, arrangerat. Den går att höra här ovan och noter finns som pdf här.

Josefs stjärna som är tonsatt och framförd av Mikaela Simonsson
   Du kan höra Josefs stjärna på t ex Youtube eller Spotify.
Adventsvila som är tonsatt av Anders Wihk och framförd av Helén Tanzborn. Noter finns och en textad video gjord av Charlotte Wihk.
   Du kan höra Adventsvila på t ex Youtube eller Spotify.