Om ME

Lär dig mer om sjukdomen ME

Det som har fått en aktiv och arbetsför person att bli sängliggande poet är sjukdomen ME (Myalgisk Encefalomyelit) eller ME/CFS. Det är en sjukdom som omges av så mycket okunskap och fördomar. Även inom vården.

 

ME/CFS är en kronisk och svårt funktionsnedsättande neuroimmunologisk sjukdom som ofta startar med en infektion. Sjukdomen kan beskrivas som ”influensan som inte går över” och berövar ofta den sjuke på all tidigare aktivitet. Arbete, träning, socialt liv. Karaktäristiskt för sjukdomen är att de influensalika symptomen ökar efter aktivitet, och risken för permanent och allvarlig försämring är stor om fel råd och behandling ges.

 

Du som tror att du är drabbad eller har någon i din närhet som är det kan läsa mer på 1177 eller hos patientföreningen RME. Du som arbetar inom vården kan göra skillnad för många sjuka om du läser på om de medicinska rekommendationer som finns för ME/CFS-sjuka.

 

Forskningen är eftersatt och kunskapen låg, i synnerhet i Sverige. Därför behövs många initiativ för att samla in forskningsmedel som kan leda fram till botemedel och ökad kunskap. Mitt bidrag är att sälja dikter till förmån för det lovande forskningsprojektet ”The End ME/CFS project” vid Stanford University.